A zab bugafuzáriózisának első hazai és Európai adata

Az MTA ATK Növényvédelmi Intézet Növénykórtani Osztályának kutatója, Dr Molnár Orsolya az European Journal of Plant Pathology (IF: 1.494, Q1) folyóiratban megjelent közleményében számolt be nemrég a zab bugafuzáriózisának első hazai és Európai adatáról. A Fusarium proliferatum fajt mostanáig a szakirodalomban a zab bugafuzáriózisával kapcsolatban csak egyszer, 2010-ben Argentínából említik. Magyarországon, és így Európában is először munkatársunk igazolta egy bugafuzáriózisos zab növényről izolált F. proliferatum törzs fertőzőképességét Kwant ill. Mv Pehely zabfajták esetében.