Új publikáció a rangos Applied and Evironmental Microbiology folyóiratban

Egy francia kutatócsoport és az MTA ATK Növényvédelmi Intézet Növénykórtani Osztályának kutatói (Nagy Zoltán és Bakonyi József) a rangos Applied and Evironmental Microbiology folyóiratban (IF: 3,8; Q1, D1) jelentettek meg egy közleményt az égervészt okozó természetes fajhibrid, a Phytophthora ´alni kialakulásának módjáról és európai populációinak genetikai változatosságáról. Sejtmagi és mitokondriális DNS vizsgálatával megállapították, hogy a kórokozó különböző genotípusai két szülőfaj több vonalának egymástól független hibridizációja során alakultak ki, s hogy európai populációinak változatossága kicsi és csökken. A napjainkban is folyamatosan felbukkanó új növénybetegségek egyik jelentős oka a kórokozók behurcolása mellett fajhibridek kialakulása, melynek megértését segítik az eredmények.