Identifikációs kutatások

A globalizáció és a klímaváltozás hatásának köszönhetően új kártevő fajok jelenhetnek meg. Több állatcsoport taxonómiai és faunisztikai kutatásával segítjük az inváziós kártevő fajok minél előbbi felfedezését a hatékony védekezés érdekében.

Az Állattani Osztály tagjai évtizedekre visszamenően részt vettek a hazai kártevő fauna jobb megismerésében és feltárásában, amely eredményeként számos újonnan megjelenő kártevő fajt mutattak ki sikeresen hazánkból. Jelenleg több állatcsoport faunisztikai, taxonómiai vizsgálata folyik az osztályon, a kutatások elsődlegesen az atkákra (Acari), a darazsakra (Hymenoptera), a kabócákra és rokoncsoportjaikra (Homoptera), a levéltetvekre (Aphidae), a pajzstetvekre (Coccidae) és a pókokra (Aranea) koncentrálnak. A vizsgálataink már a modern kor elvárásainak megfelelve integrált taxonómiai módszerekkel történnek, vagyis a morfológiai alapú feltárások kiegészülnek molekuláris vizsgálatokkal is. A morfológiai vizsgálatok jelenleg már nagyfelbontású digitális mikroszkóppal is végezhetőek. A vizsgálataink elsődlegesen a hazai fauna feltárására fókuszálnak, azonban számos más közelebbi vagy éppen távoli terület kutatásában is aktívan részt vesznek az osztály munkatársai. Az agrárökoszisztémák vizsgálata mellett, a városi élőhelyek (városi zöldtetők, városi parkok, fasorok), kertészeti kultúrák és természetes élőhelyek feltárása is célok között szerepel, és kiemelt figyelmet fordítunk a vonalas létesítmények (autópályák, autóutak), mint lehetséges inváziós útvonalak vizsgálatára is. Az osztály munkatársai a kártevő fajok jobb megismerése céljából tanulmányozzák kártevők parazitáit és parazitoidjait is.

Pseudococcus longispinus pajzstetű faj leanderen

Pseudococcus longispinus pajzstetű faj leanderen

Fotó: Dr. Szita Éva 

Új típusú digitális mikroszkóp a kártevő fajok azonosításához

Új típusú digitális mikroszkóp a kártevő fajok azonosításához

Fotó: Vécsy Attila

Puszpáng-takácsatka (Eurytetranychus latus)

A Buxus bokrok új kártevője, a puszpáng-takácsatka (Eurytetranychus latus)

Fotó: Dr. Kontschán Jenő