Kórokozók által kiváltott sejthalál növényi faktorainak vizsgálata

A kultúrnövényeket károsító vírusos, gombás és baktériumos betegségekkel kapcsolatos élettani, biokémiai és molekuláris változások tisztázása, a fogékonyság és a betegség-ellenállóság (rezisztencia) kialakulásához vezető folyamatok feltárása.

A program fő feladata a kórokozók által előidézett növénybetegségekkel kapcsolatos élettani, biokémiai és molekuláris változások tisztázása, a fogékonyság és a betegség-ellenállóság (rezisztencia) kialakulásához vezető folyamatok feltárása. A kutatások kiterjednek a kultúrnövényeket károsító vírusos, gombás és baktériumos betegségekre egyaránt. Kiemelt figyelmet fordít a reaktív oxigén fajták és antioxidánsok betegség-ellenállóságban betöltött szerepére, és az indukált növényi rezisztencia vizsgálatára, amely azon alapszik, hogy egy előzetes fertőzéssel, vagy kezeléssel fokozható a növények természetes ellenálló képessége. Fontos kutatási terület a növényi hormonok koncentráció-változásainak szerepe a biotikus és abiotikus stressz-ellenállóságban, valamint azok a génexpressziós változások, amelyek döntően befolyásolják a rezisztens, vagy fogékony növény-kórokozó kapcsolat kialakulását. A növényi védekezési mechanizmusok mélyebb megértése a betegségekkel szemben ellenállóbb növények nemesítése során hasznosítható.

Hidrogén-peroxid képződés és sejthalál lúdfű alternáriás megbetegedése során

Hidrogén-peroxid képződés és elhalt sejtek vad típusú (Col-0) és NADPH-oxidáz mutáns (AtrbohD) Arabidopsis thaliana növények sejtjeiben Alternaria brassicicola gombával történő fertőzést követően

Fotó: Dr. Pogány Miklós