Növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek azonosítása és biológiája

A program célja a gazdaságilag jelentős növénybetegségeket okozó mikroszkopikus méretű gombák és gombaszerű szervezetek (pl. peronoszpórák és fitoftórák) pontos azonosítása és biológiájuk tanulmányozása.

A termesztett növények, valamint az erdőalkotó, városi környezetben élő, természetvédelmi vagy egyéb szempontból jelentős növényfajok megbetegedéseit okozó mikroszkopikus méretű gombák és gombaszerű szervezetek (ún. oomikóták, pl. peronoszpórák és fitoftórák) között szép számmal fordulnak elő mindmáig pontosan, faj- ill. rassz-szinten nem azonosított kórokozók, valamint olyan fajok is, amelyek biológiája (pl. életciklusa, fertőzőképessége, növényvédő szerekkel szembeni érzékenysége) nem kellően feltárt. A kutatási program ezekkel a kérdésekkel foglalkozik klasszikus és molekuláris módszerek felhasználásával.

Különböző növényfajokat, köztük a paradicsomot fertőző, közeli rokon lisztharmatgombák

Különböző növényfajokat, köztük a paradicsomot fertőző, közeli rokon lisztharmatgombák

Forrás: Jankovics et al. (2008) Phytopathology 98: 529-540.