SMARTCROP – Innovative approaches and technologies for Integrated Pest Management (IPM) to increase sustainable food production

Projekt azonosító: 

244526/E50

Megvalósítási időszak: 

2015-2018

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap az egyes növényi kártevők féken tartása környezetbarát, ökológiai módszerekkel. Ez a nemzetközi pályázat ennek a jelentős területnek számos különböző aspektusát foglalja magába.

Projektvezető: 
A kutatási projekt számos különböző területet ölel fel, ezek közül a kártevők természetes ellenségeivel és a kémiai ökológiájukkal kapcsolatos vizsgálatokban veszünk részt.
A rovarok és környezetük kapcsolatában jelentős szerepet játszanak a kémiai ingerek, legyen szó akár párkeresésről, táplálékforrás-, vagy tojásrakóhely felkutatásáról. Az élőlények és környezetük közötti, kémiai úton közvetített viselkedési és ökológiai kölcsönhatásokat a kémiai ökológia tudománya vizsgálja. Mivel egyes vegyületek, vagy vegyület-kombinációk sok esetben jelentősen befolyásolhatják az adott faj egyedinek viselkedését, ezért különösen fontos a biológiai növényvédelemben felhasználható fajok kémiai ökológiájának alaposabb megismerése. A megfelelő ismeretek birtokában például lehetséges, hogy mesterséges stimulusokkal (pl. szintetikus illatanyagokkal) egy adott helyre csalogassunk egy rovarfajt, vagy akár ily módon befolyásoljuk a tojásrakóhely választását. 
Egy adott adott ragadozó, vagy parazitoid faj számára jelentős, annak viselkedését befolyásoló kémiai ingerek ismerete pedig lehetőséget teremthet az adott faj monitorozására, valamint a biológiai növényvédelemben való célzottabb felhasználására, ezzel is növelve az integrált növényvédelem hatékonyságát.
Zöldfátyolka levélen (Chrysoperla sp.)

Zöldfátyolka levélen (Chrysoperla sp.)

Fotó: Dr. Koczor Sándor

Projekt partner: 

Szentkirályi Ferenc (HU), Gunda Töning, Geir Knudsen (Norvégia)