Gazda-parazita kölcsönhatások egy gyakori tritrofikus rendszerben

Projekt azonosító: 

NKFIH NN100415

Megvalósítási időszak: 

2012-2017

A projekt számos gazdanövényfaj, az ezeket fertőző lisztharmatgombák, és a lisztharmatgombákban élősködő Ampelomyces spp. mikoparazita gombák esetében vizsgálja a gazda-parazita-hiperparazita tritrofikus kölcsönhatások tulajdonságait.

Projektvezető: 
Az élősködők gazda-specializációja egyike a legellentmondásosabb kérdésköröknek a paraziták biológiája szempontjából. A tervezett projekt ezt a kérdést gazdanövényfajok, az ezeken élősködő obligát biotróf lisztharmatgombák, és ezek intracelluláris mikoparazitái, az Ampelomyces-fajok tritrofikus kölcsönhatásain keresztül vizsgálná, a következő kérdések mentén: (i) lehet-e szűk gazdagomba-specializációról beszélni a genetikailag különböző Ampelomyces-törzsek esetén?; (ii) megerősíthető-e az általunk nemrég publikált hipotézis az Ampelomyces-populációk időbeli izolációjával kapcsolatban?; (iii) elkülöníthetőek-e különböző Ampelomyces-fajok egyazon gazdagombafajban?; és (iv) kimutatható-e kísérletesen a genetikailag különböző Ampelomyces-törzsek kompetíciója a gazdagomba micéliumában?
Mikoparazita-tesztek lisztharmatos szőlőlevelek felhasználásával

Mikoparazita-tesztek lisztharmatos szőlőlevelek felhasználásával

Fotó: Dr. Kiss Levente

Szőlőlisztharmat áttelelő ivaros termőtesteit elpusztító Ampelomyces mikoparaziták

Szőlőlisztharmat áttelelő ivaros termőtesteit elpusztító Ampelomyces mikoparaziták

Fotó: Dr. Kiss Levente