Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal

Projekt azonosító: 

LIFE13 ENV/HU/001092

Megvalósítási időszak: 

2014-2018

A projekt célja olyan feromoncsapda kifejlesztése, mely automatikusan képes a fogott rovarokat megszámolni, így feleslegessé teszi a csapda helyszínen való emberi ellenőrzését, ami az előrejelzés legjelentősebb költségtényezője

Projektvezető: 
A használható adatokat nyújtó előrejelzéshez ma szükség van a feromoncsapdák minél gyakoribb, emberi erővel történő ellenőrzésére, ami a legjelentősebb költségtényező az ilyen típusú növényvédelmi előrejelzésben. A projekt célja olyan érzékeny bioszenzorok kifejlesztése a korábban szintén Life+ támogatással kifejlesztett EDAPHOLOG rendszer alapján,  mely képes a feromoncsapdába repülő rovarokat automatikusan megszámolni, és így valós idejű adatokat szolgáltat, melyek az internet segítségével egy távoli szerverről előhívhatók. A fejlesztéshez az intézet CSALOMON® csapdacsaládjának különböző típusú varsás csapdatípusait haszáljuk fel. A feromoncsalétkek alapvetően fajspecifikusak, tehát egy adott kártevő feromoncsapdájába csak az illető kártevő egyedei repülnek bele. Az új készülékek, azon felül, hogy a növényvédelem új, innovatív módszerét adják, az alapkutatásban is sokrétűen felhasználhatóak lesznek (pl. a feromonra adott válasz napi ritmusának vizsgála, stb.)
A CSALOMON® VARL+ varsás feromoncsapda típus, ami alapját képezi az automatikusan számláló szenzoros csapdafejlesztésnek

A CSALOMON® VARL+ varsás feromoncsapda típus, ami alapját képezi az automatikusan számláló szenzoros csapdafejlesztésnek

Fotó: Dr. Tóth Miklós

Projekt partner: