A kukoricamoly gazdanövényváltásának neuroetológiai vizsgálata

Projekt azonosító: 

OTKA 104130

Megvalósítási időszak: 

2012-2016

A projekt keretein belül a kukoricamoly szaglásában bekövetkezett gyors változást tanulmányozom, mely összefüggésben van a faj ősi tápnövényeiről a kukoricára történt váltással.

Projektvezető: 

A rovarok rendkívül jó szaglással rendelkeznek mivel egy olyan világban élnek, ahol a szagok a kommunikáció legfontosabb eszközei. Fejlett szaglószervüknek köszönhetően az evolúciós változások elsődleges mintapéldái. Az illatanyagok felfogásának megváltozása élőhely váltást és adaptációt eredményez. Paradox módon az a mechanizmus, amely megmagyarázza az illatanyag preferenciát kevéssé ismert. Ennek egyik oka, hogy a szaglás rendkívül sokoldalú: több, egymástól független beérkező információ együttese alakítja ki a végleges “képet”. A kutatási projektben a kukorica egyik jelentős kártevőjét, a kukoricamolyt választottam modellként. Ennek a fajnak 2 rassza van, melyek feromon kommunikációjukban és tápnövény választásukban is különböznek. Nemrégiben sikerült azonosítanunk a két rassz feromon preferenciájának periférikus és központi idegrendszeri különbségeit. Ezen eredményekből kiindulva tanulmányozom a nőstények tápnövény váltásának szagló mechanizmusát. A kérdést merőben új technikákkal, mint rovar neurofiziológia és neuroanatómia közelítem meg. Az eredmények segítenek megérteni a kártevő rovarok új élőhelyekhez való gyors adaptációját és a fajkeletkezés mechanizmusait. A fent említett kérdéseken túl ezzel a munkával olyan viselkedésileg is aktív illatanyag keverékeket tudok létrehozni, melyek segítségével egy környezetbarát, fajspecifikus előrejelzési módszert tudunk kidolgozni e kártevő faj nőstényei ellen.

Feromon szenzitív projekciós neuron jelölése a kukoricamoly szaglólebenyében

Feromon szenzitív projekciós neuron jelölése a kukoricamoly szaglólebenyében

Fotó: Dr. Kárpáti Zsolt