Invazív ízeltlábú kártevők és természetes ellenségeik komplex felmérése hazai autópályák mentén

Projekt azonosító: 

OTKA 83829

Megvalósítási időszak: 

2011-2016

A projektben azt vizsgáljuk, hogy milyen ízeltlábú állatok élnek a hazai autópályák szegélyzónáiban, és országos léptékben hogyan terjednek egyes hazánkba újonnan betelepülő inváziós kártevő fajok.

Projektvezető: 
Az újonnan betelepedő kártevők növekvő száma napjainkban a növényvédelem egyik fő kihívását jelenti. A potenciális kártevők minél korábban történő felderítése, majd terjedésük, ökológiai veszélyességük nyomon követése elengedhetetlen az ellenük történő védekezésre való felkészüléshez. Az autópályák szegélyzónája kiváló lehetőséget biztosít számos ízeltlábú csoport egyidejű, országos léptékű, intenzív nyomon követésére. Kutatásunkban az M1, M3, M5, M7 autópályák, illetve az M0-s autóút mentén, összesen több mint 50 ponton végzünk gyűjtéseket egységesített módszerekkel. A vizsgálatok számos taxonra kiterjednek: egyes kiemelt inváziós fajokon (pl.: Drosophila suzukii, Metcalfa pruinosa, Harmonia axyridis) túlmenően az autópálya szegélyek ízeltlábú-együtteseinek komplex megismerésére is törekszünk, aminek keretében többek között a következő csoportok faunisztikai feltárását végezzük el: Auchenorrhyncha, Araneae,  Bruchidae Thysanoptera, Orthoptera, Coccinellidae, Heteroptera, Carabidae. A gyűjtések anyagát más taxonok szakértői számára is hozzáférhető módon tároljuk. A vizsgálatok során összehasonlítjuk egyes inváziós fajok különböző elterjedési szcenárióit, illetve több tucat fajt elsőként mutattunk ki hazánkból. Ezek közül növényvédelmi szempontból kiemelkedő a pettyesszárnyú muslica jelentősége, melynek hazai terjedését azóta is intenzíven nyomon követjük.
Kopogtatóhálós rovargyűjtés

Kopogtatóhálós rovargyűjtés

Talajcsapdás rovargyűjtés

Talajcsapdás rovargyűjtés

Avarszívós rovargyűjtés

Avarszívós rovargyűjtés

Projekt partner: 

Basky Zsuzsa, Fetykó Kinga Gabriella, Kádár Ferenc, Nagy Barnabás, Nagy Zsuzsa, Szentesi Árpád