Az abiotikus stressz és patogén fertőzés által kiváltott szisztemikus szerzett rezisztencia (SZSZR) szignálátviteli elemeinek jellemzése és összehasonlítása dohány növényekben

Projekt azonosító: 

OTKA K112146

Megvalósítási időszak: 

2015-2018

A projekt a szisztemikus szerzett rezisztencia kialakulását befolyásoló környezeti (abiotikus) tényezők szerepét, valamint a jelátvitelben szerepet játszó biokémiai folyamatokat vizsgálja, a dohány-dohány mozaik vírus gazda-parazita kapcsolatra helyezve a

Projektvezető: 

A szisztemikus szerzett rezisztencia (SZSZR) több mint ötven éve áll a kutatás érdeklődésének középpontjában ‒ ennek ellenére szakirodalmi háttere máig ellentmondásos. A szerzett rezisztencia fogalmán egy evolúciósan konzervált (nemcsak zárvatermőkben, hanem mohákban és nyitvatermőkben is működő) indukálható rezisztencia-mechanizmust értünk, amely a növényt korábban ért, elsődleges (indukáló) fertőzést követően alakul ki és széleskörű védettséget biztosít egy másodlagos fertőzéssel szemben, a nem fertőzött, „naív” növényi részekben. A pályázat célja: i) az SZSZR kifejlődésének betegségtünetek alapján történő értékeléséhez pontos, részben automatizált, nagy számú minta statisztikai feldolgozására alkalmas módszer kifejlesztése; ii) az SZSZR teljes mértékű kifejlődését biztosító abiotikus környezeti tényezők vizsgálata és optimalizálása a növény oldaláról; iii) az SZSZR indukciója során már korábban ismert szignálátviteli molekulák (például azelainsav, többszörösen telítetlen zsírsavak) szerepének igazolása dohány növényekben, különböző dohány-vírus és dohány-gomba kapcsolatokban; iv) új szignálátviteli molekulák azonosítása.