A környezeti ártalmak ivari hatásai változatos ivarmeghatározású gerinceseknél

Projekt azonosító: 

NKFIH K115402

Megvalósítási időszak: 

2016-2019

Azt vizsgáljuk, hogy az emberi tevékenységek által indukált környezeti változások, mint a klímaváltozás és a környezetszennyezés, hogyan befolyásolják az ivararányt, az utódok ivari fejlődését, és a felnőttek szaporodási képességét kétéltű fajokban.

Projektvezető: 

Az ivar az egyedek egyik legalapvetőbb tulajdonsága; a populációk ivararányának szerteágazó jelentősége van a demográfiában és az evolúcióban. A környezeti körülmények befolyásolhatják a fejlődő egyed ivarát attól függő mértékben, hogy milyen a faj ivarmeghatározási rendszere. Projektünkben azt vizsgáljuk, hogy az emberi tevékenységek által indukált környezeti változások hogyan hatnak az ivararányra kétéltűeknél és hüllőknél, melyekben az ivarmeghatározás változatos mértékben függ a környezettől. Két fő kérdéskörre koncentrálunk. Egyrészt elméleti modellekkel és meta-analízisekkel vizsgáljuk, hogy mely hüllő- és kétéltűfajokban tolódik el leginkább az ivararány a globális felmelegedéssel párhuzamosan, és az eltolódás mértéke mely ökológiai és életmenet jellemzőktől függ. Másrészt a kémiai környezetszennyezés rejtett veszélyeit kutatva vizsgáljuk, hogy a vizekbe jutó szennyező anyagok okoznak-e ún. ivarváltást és/vagy ivarfüggő mortalitást a kétéltűek egyedfejlődése során, és ezáltal hogyan befolyásolják az ivararányt. Vizsgáljuk azt is, hogy a klímaváltozás és a szennyező anyagok módosíthatják-e egymás hatását az iménti jelenségekre.

Petéző barna varangy pár

Petéző barna varangy pár

Fotó: Laczi Miklós

Projekt partner: 

Kövér Szilvia, Szabó Krisztián (Szent István Egyetem)
Liker András, Pipoly Ivett (Pannon Egyetem)