Környezet-indukált válaszok vizsgálata egy kétéltű metapopulációban

Projekt azonosító: 

OTKA PD108938

Megvalósítási időszak: 

2013-2016

A kutatás során azt vizsgálom, hogy a környezeti változás hogyan befolyásolja pettyes gőtéknél a plasztikus válaszok kialakulását különböző életszakaszokban, ezáltal többet megtudhassunk a plaszticitás szerepéről a káros külső hatások kivédésében.

Projektvezető: 

A természetben az élőlények életük során gyakran szembesülnek élő és élettelen környezetük megváltozásával. Az ilyen változások hatására számos fajnál alternatív fenotípusok alakulhatnak ki, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyedek adaptálódjanak az érzékelt környezetükhöz, és így maximalizálják rátermettségüket. Az utóbbi években a fenotípusos plaszticitás iránti megújult érdeklődés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy számos modell és predikció szülessen azzal kapcsolatban, hogy milyen körülmények között várható adaptív plaszticitás kialakulása. Ugyanakkor egyetértés továbbra sincs arról, hogy például megjelenhetnek-e plasztikus válaszok adott környezeti jel jelenlétében különböző életszakaszokban is. A tervezett kutatás során biotikus és abiotikus környezeti jeleknek a szaporodási viselkedésre, anyai hatásokra és embrió fenotípusra gyakorolt hatását vizsgálom kísérletesen pettyes gőtéknél (Lissotriton vulgaris). Emellett elemzem az alpopulációk közötti genetikai differenciálódás mértékét és a szaporodóhelyek kiszámíthatóságát a vizsgált metapopulációban. Matematikai modellel vizsgálom továbbá a plasztikus fenotípus lehetséges elterjedését egy olyan faj metapopulációjában, amelyre jellemző, hogy térben heterogén élőhelyet népesít be, a plasztikus válaszok kialakulhatnak különböző életciklusokban is, és a felnőtt egyedek képesek lehetnek az utódaik számára legkedvezőbb környezet kiválasztására.

Kísérlet alatt begyűjtött pettyes gőte peték, melyeket a nőstények lerakáskor levélbe csomagoltak.

Kísérlet alatt begyűjtött pettyes gőte peték, melyeket a nőstények lerakáskor levélbe csomagoltak

Fotó: Dr. Tóth Zoltán

Projekt partner: 

Turós Brigitta egyetemi (BSc) hallgató (2014)
Heltai Botond István egyetemi (BSc) hallgató (2015)