Gazdasági szempontból jelentős lisztharmatgombák életciklusa

Projekt azonosító: 

PD 112468

Megvalósítási időszak: 

2014-2017

A projekt három gazdasági szempontból jelentős termesztett növényfajt, a búzát, a szőlőt és az almát megbetegítő lisztharmatgombák életciklusát tanulmányozza különös tekintettel a kórokozók számára kedvezőtlen időszakok átvészelésére.

Projektvezető: 
A lisztharmatgombák ivartalan alakja a járványok kialakulásáért, míg az ivaros alak a kedvezőtlen időszakok átvészeléséért felelős. Az életciklus azonban egyes fajok esetében bonyolultabb lehet, különösen a gomba számára kedvezőtlen időszakok tekintetében.
A búzalisztharmatot okozó Blumeria graminis f. sp. tritici életciklusában nem tisztázott a nyári időszak átvészeléséért és az áttelelésért felelős fejlődési alakok, különösképpen az ivaros termőtestekből kiszabaduló aszkospórák és az őszi ún. látens fertőzésekkel összefüggésbe hozható áttelelő micélium járványtani szerepe és biológiai háttere. A kutatás fő célja a B. graminis f. sp. tritici kedvezőtlen időszakokban való fennmaradása biológiai hátterének feltárása.
A szőlőlisztharmatot okozó Erysiphe necator populációiban legalább két genetikailag elkülönült csoport ismert. Az ivaros termőtestekkel történő áttelelés az egyik típus sajátja, míg a rügyekben való micéliumos áttelelésben mindkét típus részt vesz. A kutatás az E. necator hazai populációinak genetikai változékonyságát vizsgálja, különös tekintettel arra, hogy vajon a Magyarországon fellelhető haplotípusok milyen mértékben járulnak hozzá a kórokozó átteleléséhez?
Az almalisztharmat kórokozója, a Podosphaera leucotricha rügyekbe visszahúzódott micélium formájában telel át. A rügyfertőződés és az áttelelés biológiai hátterének tanulmányozása a projekt harmadik fő célkitűzését jelenti.
A búzalisztharmatot okozó Blumeria graminis f. sp. tritici egy aszkospóra eredetű fiatal telepének konfokális lézerpásztázó mikroszkóppal készült képe búza levelén

A búzalisztharmatot okozó Blumeria graminis f. sp. tritici egy aszkospóra eredetű fiatal telepének konfokális lézerpásztázó mikroszkóppal készült képe búza levelén

Fotó: Jankovics et al. (2015) Phytopathology 105:797-804.

A búzalisztharmatot okozó Blumeria graminis f. sp. tritici felnyíló ivaros termőteste (kazmotéciuma)

A búzalisztharmatot okozó Blumeria graminis f. sp. tritici felnyíló ivaros termőteste (kazmotéciuma)

Fotó: Dr. Jankovics Tünde 

Munkatársak: